Tag: ,

Golongan Orang yang Boleh Tidak Puasa Ramadhan

Golongan Orang yang Boleh Tidak Puasa Ramadhan – Ketika bulan Ramadhan tiba maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Namun, apabila sudah terpenuhi semua syarat...

Syarat Sah Khutbah Jum’at

Khutbah sangat berbeda dengan ceramah biasa, Khutbah menjadi Rukun Shalat Jum’at, Shalat Jum’at tanpa Khutbah, maka Shalat Jum’at Tidak Sah Dan...

KEWAJIBAN WALI ANAK

Alasan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi menjelaskan tanda-tanda baligh di awal pembahasan Fiqih karena tuntutan hukum atau taklif dibebankan atas orang baligh, bukan...

TANDA-TANDA BALIGH

[Tanda-tanda baligh ada 3/tiga] bagi perempuan dan ada 2/dua bagi laki-laki, yaitu: Pertama adalah [genap berusia 15 tahun] Qomariah [bagi laki-laki dan perempuan]....